Tools4ever biedt met IAM de mogelijkheid het gebruikersbeheer voor diverse ERP-systemen te automatiseren, waardoor dit proces gecentraliseerd en vereenvoudigd wordt.

handleiding unit4 salaris online dating-32

Iedere mutatie in het SIS wordt automatisch door IAM gedetecteerd.

IAM voert vervolgens het bijbehorende scenario uit.

Exchange 2003/2007/2010/2013Google Apps Groupwise Lotus Notes Office 365Outlooklive Zimbra Voor de efficiënte afhandeling van facilitaire aanvragen is het noodzakelijk dat alle betrokken medewerkers (en user accounts) bekend zijn in het helpdesk systeem.

Daarnaast worden in de helpdesk systemen tickets aangemaakt en gesloten bij een user account wijziging.

Bijvoorbeeld het aanmaken van een AD account en toegang geven tot of wijzigen van klasshares en distributielijsten.

De informatie uit het SIS kan door IAM ook gesynchroniseerd worden naar een elektronische leeromgeving (ELO), cloud-applicaties en andere educatieve systemen, zoals bibliotheeksystemen.

Chubb - AFx EAL ATSGalaxyi Protect Nedap – AEOSprox Safe Vasco IAM biedt de mogelijkheid om op basis van informatie uit ieder willekeurig bronsysteem (in veel gevallen het HR-systeem) een vereiste actie in systemen voor (tele)communicatie en print uit te voeren.

De koppeling ondersteunt onder meer: Veel organisaties beschikken over een centraal meld- en/of servicepunt in de vorm van een Facility Management (FM) systeem.

Naast de standaard koppelingen bestaat er binnen IAM de mogelijkheid om generiek te koppelen op basis van CSV, ODBC, tekstbestanden, SOAP/XML, webservices, etc.

Lees hieronder over welke koppelingen Tools4ever standaard beschikt.

Dit kan aan de hand van mutaties in het HR-systeem of door het gebruik van elektronische formulieren.