dintre cei 70, episcop al Mediolanelor, 150, 207, 1 1 urn i \ si Barnaba). Varsava, mc, 193, 11 dec Vartolomeu, apost din cei 12. loan 1,46 50), 149,207,216, II mn Van at, arapul, 159. Vasilevs (Basileu, Vasilie), episcopul Amasiei, mc, 153.

Vichentie, mc, 154, 196, 11 dec diac mc, 190, 1 1 nov.

Vlasie, episcop al Sevastiei, mc, 152, 197, 11 feb.

Curtea de Apel Bucuresti a hotarat luni ca decizia luata de Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind scoaterea din institutiile publice de invatamant ale simbolurilor religioase este una intemeiata.

Ministerul Educatiei si Cercetarii a anuntat ca va ataca cu recurs hotararea la Inalta Curte de Casatie si Justitie.

Toscani, Editura Meridi- llli Bucuresti, 1977), a Cdrtii despre picture! Nc grfibim sa aratam insa ca valoroasele si folositoarcle intocmiri acum citate nu tllminueaza, ci, dimpotriva, pun mai pregnant in lumina importanta ,. , , s, acestea foarte rare, chiar imediat dupa intocmirea ei pe la anul 1/30. , din cauza traduceni ei greoaie - facuta ad litteram la 1805 dm ehneste, de iiluinandritul Macarie 7 . hum [btu«i, el nefiind dc meserie si deci necunoscand pro- i \[{ pit turn materialele, este cxplicabil de ce unele cuvinte I id i niini in. nc puiiaiul titlurile Ermineia ton zogrqfon \ Ei nil / nnuu ni tt\ Ogrqfl OS I Hinini.i /« '" I al ICI, I 608 CC Al. Despre investirea zugravilor- o adevarata hirotesie -.

Paleolog, Bucuresti, 1947), opere clasice in materie, ori a volumasului lui Praugott Stephanowitz, intitulat Pictura in ulei (trad, loan Comsa, Editura Me- rldiane, Bucuresti, 1966). Dan Simonescu, Manualul de pic- turd hi tericeascdal lui Dionisie din Furna, in rev. I )ai o parti, din cauza deselor copieri, cartea circuland printre vechn zugrav, nun.;.. pi nine allele, aflamca, in anul 1794, Dositei, mi i mi kornflw n i .i dal sarcina de predicator in toata eparhia, fiind i. 2 I )in Paraclisul Maicii Domnului, in Aghiazmatai; ed. a /\ PARTKA INTAI Indrumari asupra picturii Tempera-ulei-frescd Notd Zugravirea in tempera Cdteva indrumdri practice Cmitolele 1 - 1 3 reprezinta textul de lap.

n pe mjcles, cat §i justetea din punct de vedcrc al mc? Se cade sa mai mentionam ca am cautat a pas- ti i pe ( ai s-a putut, caracterul de exprimarc din vechimc. In line, am fost nevoid apoi a trece la identificarea materialelor si la experimen- lan tol felul, spre a le verifica temeinicia si din punct de vedere tehnic. Darnicia sufletului sau, ca §i bunele intentii se vadesc si i rija ce-o are de-a arata ce sa se faca in caz ca lipseste un material indicat sau alu . el se sileste sa $# cat mai de folos, c un bun indrumator. nos- ii ii ,.*' si aceste tropare:) M Mute sa fie buzele paganilor [care nu se inchina cinstitei icoanei tale, cea zu- •'u\ ii.i dc sfantul apostol si evanghelist Luca, ceea cc sc cheama Povatuitoarea]" 2 . Apoi (preotul), facand semnul crucii deasupra capului ucenicului. Darul Celui nascut din mine, prin mine, impieuna cu el sa fie"; Insuti, Stapane, Dumnezeule al tuturor. ia aminte bine, necruland osteneala, ci cu prea multa rfwna mm m .i t« iscuse§ti si deplin sa invcti mestesugul acesta, pentru ca Bind dfl l Diiiiti Kvcu dal si oranduit, acesta este dumnezeiesc lucru. ut .i nix pun mine, hnpreunfl cu el sfl Re" Si nu numai aceasta, ci ji de i mil.

precum si adresarea la i - una a ll-a, peste tot, asa cum de asemenea se prezinta si alte tratate vechi cu 1. a§a ca, dm a cineva va avea prilejul sa se foloseasca de ceea ce scrie aci. / Manual haul care cuprinde traducerea lui Macarie si care a fost in posesia iiiilui cugrav Nicolae Teodorescu - pitarul din Buzau. De aceea admiram gandul lui plin de altruism, cum rar se tntaineste, de a pun la fndemana zografilor tot ceea ce le era necesar sa stie in meseria lor, §i astfel sa I 'i iureze cat mai mult munca. ., Schimbatu-Te-ai la fata in munte (Hristoase Dumnezeule, aratand ucenicilor 1 .11 slava Ta, pe cat li se putea. pacatosilor, lumina Ta cea pu- rurea liiioare, pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Datatorule de lumina, 1. lumineaza, inii Upicsic sufletul, inima si cugetul robului tau... Si aceasta este tuturo in , ii- tmilic allele, dar mai ales de inchinata icoana cea nefacuta dc inana. infatisandu-si prca siantul Sau obraa iiiiim lui Vbgai pe dumnezeiasca Sa inchipuire* cea totru sf Snta mahramfi '■ i prea tiratci Maicii im sc aratfl cu plficere un lucru bun ca acesta, le i \ limn mo M ut i and ca il i pe apostolul Luca 1 griindu-i: JDarol ( ''•! nenumflratc pe care le ilv Aniri V le sflvflrsesc sfintele icoane al iimlu itiu Iuum Hristos, ale Maicii lui Dumnezeu ?

loi pc care le are la Tndemana sau si le poate procura. m.u lieevente, legate de meserie, unele dovedind originea picturii noastre vechi 15 , si aia i lie loate in index. el care voieste a deprinde mestesugul zugraviei, mai Tntai sa se calauzeasca sin- iii desenand simplu si fara masuri catava vreme, pentru ca sa capete (o oarecare) iinliinanare si sa se arate priceput.