Dar și bătrânii satului (Rus Ionuc a lui Irimie) spun că la Văceni a fost un cătun și chiar biserică.

Acolo s-au zidit primele case când locul se numea Valea Vacii.

vi at a satului online dating-18

Ținutul pe care îl numim azi Țara Lăpușului, în care este situat si satul Peteritea, apare atestat pentru întâia oara în 1315 într-un document sub denumirea de Terra Lăpuș.

== Atestare documentară == Localitatea Peteritea apare prima dată atestată documentar în anul 1467, ceea ce nu înseamna nicidecum data întemeierii așezării.

Și istoricul David Prodan menționează Valea Vacii (Tehen Pataka după izvoare maghiare), drept localitatea dispărută.

Aceasta a avut loc, probabil, pe vremea Împărătesei Maria Tereza.

Alte surse (Apud Lupuț) relatează despre o posibilă incendiere a satului, ca urmare a unei invazii tătare, 1717, an în care localitatea îsi avea vatra în Vacenii.

Dupa acest eveniment, satul a fost reconstruit, extinzându-se mai spre sud-est, pe la Ponoare până in Dâmbu Uliții.

Actuala așezare cu noua vatră a satului are ca vecini: la vest, Vima Mică, centrul de comună (la circa 2,5 km); la sud, peste culmea Brezei se afla satul Coreieni (comuna Coreieni), iar la sud-est, Vălenii Lăpușului.

Ca o exceptie a ținutului, la est se situează un cătun de țigani, vreo 20 bordeie, cu o civilizație primitivă - Ponorâta.

INCEPAND CU DATA DE SE MODIFICA CONTUL IBAN AL DIRECTIEI GENERALE DE EVIDENTA A PERSOANELOR - MUNICIPIUL BUCURESTI !