Mediniame bokšte kabėjo trys varpai, vieną iš jų bažnyčiai padovanojo Prūsijos karalienė Luiza. Vienas iš tragiškų Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčios istorijos epizodų mini, kad visagalė tarybų valdžia bažnyčią 1955 m. Prireikė pertvarkyti interjerą – išgriauti altorių, sakyklą, panaikinti religinę atributiką. restauracijos vėl atstatyta varpinė, įkeltas varpas, vyksta evangelikų liuteronų pamaldos. pradžioje, šlaite pastatytas stebuklingasis Lurdas. Lurdas ir stebuklingas gydomasis šaltinis Gardamo Lurdas yra pastatytas šlaite, Šv. Lurdo atsiradimo istoriją žmonės pasakoja įvairiai. Vieni sako, kad toje vietoje pasirodžiusi Marija, kiti – kad žmogui, kuris netikėjo į Dievą, išgijo vaikas. Sovietmečiu buvo nudaužta Marijos galva ir įmesta į Tenenio upelį.

Nugriauti varpinę- nuimant varpus, vieną, Prūsijos karalienės Luisės dovanotąjį, sudaužė. Užmūrijo altorių, sunaikino po grindimis buvusias kriptas, pribaigė vargonus. Pamažu evangelikų liuteronų bendruomenė bažnyčia atstatinėjo. Vandens malūnas Į šiaurę nuo Katyčių išlikęs vandens malūnas ir lentpjūvė, statyti 1926 metais. Katyčių turgaus aikštė Šalia bažnyčios, link Degučių, Stubrių bei Mediškiemių kelių sankryžoje įsikūrė turgaus aikštė su prekybos eilėmis, 1906 metais pradėta grįsti akmenimis. Tai atsitiko, kai klebonu dirbo kunigas Vaitkus, kuris ir rūpinosi Marijos statulos atstatymu.

Dvarininkas pertvarkė dvaro ūkį, dalį žemių išnuomojo bei padovanojo miestui.

Atkurtame dvare įsteigtas pirmasis Klaipėdos krašto muziejus, kuriame kauptos unikalios kolekcijos. spalio mėnesį dvare apsistojus Raudonajai armijai didelė dalis muziejinių vertybių buvo sunaikinta.

Bažnyčia sudaryta iš trijų išilginių navų, kurias kerta skersinė nava. Kai kurie nepamatuoti šaltiniai teigia, kad esą visi Švėkšnos evan­gelikai liuteronai buvę vokiečiai. Stiprus vėjas nudraskė bažnyčios stogą, lietus apliejo ir taip perdrėkusią vakarinę altoriaus sieną.

Atvirkščiai, dauguma jų buvo lie­tuviškos kilmės, su lietuviškomis pavardėmis (pvz. Bažnyčia skubiai sutvarkyta ir mes toliau galime grožėtis daugiau nei 150 metų senumo statiniu. Išorėje dominuoja 50 m aukščio bokštas, kuriame yra trys varpai ir miesto laikrodis.

Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčia Šilutės bažnyčia buvo laikoma viena gražiausių Rytų Prūsijos evangelikų liuteronų bažnyčių. Įspūdingas altorius - dailininko, buvusio Karaliaučiaus meno akademijos profesoriaus Richardo Pfeiferio, nuopelnas.

Ant 80m² altoriaus sienos jis nutapė freską su 120 originalaus dydžio figūrų .

Kitos bažnyčios sienos taip pat papuoštos biblinėmis scenomis. Tai nesudėtingų formų vėlyvo klasicizmo bei istorizmo laikų pastatas su neryškiais stiliaus bruožais bei santūriu, būdingu Klaipėdos kraštui dekoru.

Bažnyčią supa gražus gojelis, šalia bažnyčios pastatyta stilinga klebonija. Reorganizavus Prūsijos valstybės valdymo sistemą 1808 - 1818 m. Dvaro atgimimas ir klestėjimas prasidėjo 1889 m., kai jį įsigijo dvarininkas Hugo Šojus.

Gyvenvietė apželdinta medžių masyvais, dekoratyviniais krūmais, gėlynais, vejomis, ją puošia dekoratyvinės skulptūros.